dinsdag 7 augustus 2012Voor deze publicatie hebben wij de gedichten ingedeeld in een aantal
hoofdstukken. In elk hoofdstuk staan gedichten bij elkaar die
een bepaalde thematiek delen. Wij hopen dat zo zichtbaar wordt
hoe wij in deze gedichtenreeks op elkaar reageren. Ter wille van
de samenhang plaatsen wij het laatste gedicht van een hoofdstuk
telkens als eerste van het volgende.

U kunt de hoofdstukken hier rechts aanklikken. Wij wensen onze lezers
veel genoegen. Reacties van welke aard dan ook zijn hartelijk welkom.
Ons optreden bij
Dichters in de
Prinsentuin,
Groningen,
26 juli 2012.


Voorlezen ihkv de Haarlemse
Dichtlijn-op-tournee
bij de tentoonstelling van
moderne follies
op Buitenplaats Beeckestijn,
Velzen, 14 september 2014.